Vejledninger 

sKATTEMAPPE 

Giv Fanø Sparekasse adgang til dine skatteoplysninger
Se vejledning for privat her
Se vejledning for erhverv her

 

Helbredserklæring

Log på portalbank
Vælg links
Klik på den helbredserklæring din rådgiver har bedt dig udfylde  

 

TilKNYTNING AF NY KONTO OG DEPOTER I PORTALBANK

Når du får oprettet en ny konto, skal du selv tilknytte den til portalbank
Se vejledningen her