Sponsor ansøgning
- Vi støtter lokalsamfundet 

Sponsoransøgning

Vi er stolte af at kunne give penge tilbage til samfundet via sponsorater, donationer og anden støtte til foreninger og klubber.

Lokalsamfundet på Fanø har altid været vigtigt for os. Vi er forankret og synlige lokalt, som er med til at gøre til den lokale Sparekasse som vi er.

Vi vil gerne bidrage til lokalsamfundet for at vi fælles kan holde udviklingen på øen i gang i form af arrangementer som støtter op om foreningslivet og dermed bidrager til det gode liv på Fanø.

Vi er stolte og ikke mindst glade for, at kunne give noget tilbage til vores lokalområde, og vi støtter gerne anskaffelser, lokale aktiviteter og initiativer.

Nedenstående gælder både økonomisk støtte og reklameartikler.

Hvem kan søge?
Alle foreninger og klubber kan i princippet søge. Der er dog enkelte undtagelser, idet vi ikke støtter politiske og religiøse arrangementer. Vi sponsorerer heller ikke enkeltpersoner eller kommercielle arrangementer. Geografisk er det primært Fanø vi støtter.

Hvad støtter vi?
Vi støtter gerne anskaffelser, lokale aktiviteter og initiativer.

Hvad støtter vi ikke?
Vi støtter generelt ikke enkeltpersoner, kommercielle, politiske og religiøse projekter.
Ligeledes støtter vi ikke arrangementer eller initiativer, der er realiseret eller gennemført inden udlodningen. Der gives heller ikke midler til drift, afholdelse af kommercielle arrangementer eller underskudsdækning af arrangementer. 

Gentagne ansøgninger vil blive frasorteret, såfremt der ikke er givet støtte til projektet ved første ansøgning.

Hvilke krav er der til ansøgningen

  • Der gives sponsorater til foreninger og sammenslutninger

  • Sponsoratet skal bidrage til øens foreningensliv

  • Ansøgnings skemaet udfyldes og sendes til sponsor@fanoespk.dk

  • Der skal redegøres for, hvordan Fanø Sparekasse bliver synliggjort som sponsor eller hvilke modydelser modtageren kan foreslå.

  • Der skal redegøres for hvordan sponsoratet støtter lokalsamfundet på Fanø.

Hvordan søger man?
Man skal udfylde vores sponsoransøgningsskema elektronisk i nedenstående pdf-formular, gemme filen og sende det som pdf fil til sponsor@fanoespk.dk.
Alternativt man kan printe skemaet og aflevere det i Sparekassen.
Det er vigtigt at skemaet udfyldes med blokbogstaver så det er let læseligt.

Ansøgningsskemaet bedes udfyldt så detaljeret som muligt for, at give det bedst mulige grundlag for vurdering. Eventuelle ekstra bilag må meget gerne vedhæftes for uddybning.

Hvordan får man besked om en eventuel støtte?
Efter udløb af ansøgningsfristen vurderes alle de indkomne ansøgninger af Sparekassens bestyrelse. De ansøgere, som tilgodeses, får herefter direkte besked via mail eller telefon om støtten, samt nærmere aftale om overrækkelsen .I forbindelse med sponsoratet er det et krav at Sparekassen må tage billeder af overrækkelsen og bruge billede- og tekstmateriale i trykte- og socialemedier.

Hvis du som ansøger ikke har hørt fra os senest 30 dage efter ansøgningsfristen er dit projekt ikke blevet tilgodeset.

 De 4 ansøgningspuljer løber:
1. januar – 31. marts, udloddes primo april
1. april – 30. juni, udloddes primo juli
1. juli – 30. september, udloddes primo oktober
1. oktober – 31. december, udloddes primo januar

2018

- Fanø MTB
- Fanø Ungdomsskole skitur
- Orienteringsklubben
- Fanø Kunstmuseum
- Fanø Pensionistforening
- Fanø Gadeteaterfestival
- Fanø Børnehave
- Stafet for livet
- Fanø Vesterland
- Fanø Sommerkoncerter
- Striens Havefest
- Fanø Kunstfestival
- Danske Hospitalsklovne
- Sønderho båden

2017

- Fanø MTB
- Fanø Badmintonklub
- Fanø Vesterhavs Golfklub
- TV Fanø
- Sønderho Erhvervsgruppe
- Fanø Kunstfestival
- Ren Ø-dag
- Fanø Ungdomsskole
- Fanø Spinning
- Fanø Vesterland
- Stafet for livet
- Fanø Pensionistforening
- Fanø Kunstmuseum
- Musikkens Hus
- Godtfolk
- Sønderhobåden Martha
- Rindby Forsamlingshus
- Fanø Gadeteater
- Fanø Sommerkoncerter
- TV Fanø
- Late Night i Nordby
- Filmforevisning i Fanø Bio
- Juleøen Fanø
- Spejderne på Fanø
- Julekalender, 4.B Fanø Skole
 

2016

- Rotary
- Sønderho Forsamlingshus
- Rindby Forsamlingshus
- Ungdomsskolen
- Fanø Vesterhavsbad
- Sand på gulvet
- Ren Ø-dag
- Fanø Kunstfestival
- Dansens dag
- Fanø Rocker
- Fanø Sommerkoncerter, Nordby kirke
- Everten Rebekka
- Fannikerdagene
- Fanø Krocket- og petanque klub
- Fanø Kunstmuseum
- Øens Rabatkort
- Fanø Strikkefestival
- Striens Havefest
- Gamle viser og sange
- Fanø gadeteaterfestival
- Fanø Vadehavsfestival
- Klovnesponsorat
- Godtfolk Festival
- Fanø Pensionistforening
- Juleøen Fanø
- Knæk Cancer
- Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling
- Fanø Badmintonklub
- Redbarnet
- Kulturen Fanø
- Fanø MTB