Pension

Hvad er pension?

Folkepension er en løbende ydelse fra det offentlige, som du modtager efter at have trukket dig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

Det er dog ikke sikkert, at pensionen fra det offentlige kan sikre dig den levestandard, som du ønsker. Det har du mulighed for at påvirke selv ved at lave en privattegnet opsparing - eller via dit arbejde oprette en arbejdsgiverbestemt opsparing. 

Jo før du kommer i gang med at spare op - jo mere batter det. 

Som mennesker gennemgår vi forskellige livsløbsfaser, hvor forskellige ting kan være vigtige for os. Som ung kan det være familieforøgelse og sikring af arbejdsevnen, der er i højsædet. Derefter generel sikring og til sidst er det måske vigtigere bare at få spare op og have knap så meget forsikringsdækning. Men ingen er helt ens, så hvornår, det ene udsagn er gældende frem for det andet, er individuelt fra person til person. 

Du har mulighed for at tegne forskellige former for opsparing, som beskrives nærmere i menuen i siden. 

Personforsikringer til sikring af den langsigtede økonomi i forbindelse med tab af erhvervsevne, sygdom osv. kan ses her. 

Samlet kan det siges, at du får stillet nogle muligheder til rådighed for at skræddersy din pensionstilværelse efter dine ønsker og behov.


Pensionsopsparing

Saml dine ting her - ofte er der arbejdsmarkedsordninger, der måske ikke bliver indbetalt på, og så risikerer du, at de bliver spist op af administration og andre omkostninger hos penssionselskaberne. 

Få en snak med os og se om vi kan overføre dine ordninger til os - vi har i forvejen overblikket over resten af din økonomi - så hvorfor ikke få samlet det hele. 

Kapitalpension
Folketinget vedtog den 13.09.2012 en ny Skattereform. Det betød bl.a. at der fra og med 01.01.2013 ikke er fradrag for indskud på kapitalpension. Der har været mulighed for at konvertering af kapitalpension til aldersopsparing med en afgift på 37,3% i stedet for 40%.

Ønsker du at indbetale på pension og få fradrag for indbetalingen er vores anbefaling at du indbetaler på ratepension.

En kapitalpension er en opsparing, hvor man - når man bliver pensioneret - får udbetalt hele det opsparede beløb på én gang fratrukket 40%’s afgift.

Da kapitalpensionen bliver udbetalt på én gang, så styrer du selv, om pengene f.eks. skal bruges på en oplevelse som en større rejse, eller om pengene skal strækkes over en længere periode, som du selv råder over. 

Du har mulighed for at overføre pengene fra din kapitalpension til en rate- eller livrente, hvis du ønsker en løbende udbetaling frem for et engangsbeløb. Bemærk dog, at du ikke kan overføre den modsatte vej. 

Ratepension
En ratepension er en skattebegunstigende opsparing, hvor man - når man bliver pensioneret - får udbetalt det opsparede beløb i rater. 

Udbetalingsperioden strækker sig over en periode på mellem 10 og 25 år og kan tidligst starte ved efterlønsalderen. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. 

Med en ratepension har du mulighed for at overføre opsparingen til en livrentepension, hvis du ønsker en livsvarig udbetaling. 

Livrente
Livrente sikrer dig en udbetaling fra pensionsalderen, og så længe du lever. 

Aldersopsparing
Aldersopsparing giver dig mulighed kombineret med fleksibilitet til at spare op til din pension. 

Indbetaling
Loftet for den årlige indbetaling reguleres en gang om året. Det er muligt at indbetale hver måned eller én gang om året. Se fakta i bunden. 

Fradrag, afgift og beskatning
Til forskel for indbetaling på ratepension og livrente, er der ingen fradrag for indbetalingerne til opsparingen. Til gengæld kommer du heller ikke af med en afgift på udbetalingstidspunktet (ved pensionsalderen). Ved udbetaling før pensionsalderen, skal du betale en afgift til staten på 20 %. 

Beskatningen af afkastet på Aldersopsparing er på 15,3 % om det står på din konto eller om det er investeret i værdipapirer i et tilhørende depot. 

Fakta
- Du kan i 2019 højest indbetale 5.200 kr.
- Hvis der er 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du (også efter opnået    pensionsalder) indskyde 48.000 kr. årligt (2019) på din aldersopsparing. Denne mulighed er fra 2019 betinget af, at der ikke 1. april 2018 eller senere er påbegyndt, herunder hel- og deludbetaling fra en ratepension, ophørende/livsvarig livrente eller indeksordning.
Undtaget er udbetaling af indeks ved 67 år.


- Ingen fradrag fra indbetaling / ingen afgift ved udbetaling
- 15,3 % beskatning af afkastet på din alderspension
- Udbetaling fra pensionsalder + 15 år frem
- Udbetaling 1 eller flere gange
- Kan fortsat spare op efter der er udbetalt
- Udløser ikke modregning i folkepensionen
- Udbetaling mulig ved varigt tab af erhvervsevnen eller livstruende sygdom (Én udbetaling inden pensionsalderen mulig)


Pensionsværktøj

Ekstern beregner
Et liv med overskud - det er vigtigt at leve i nuet. Det giver livskvalitet, glæde og trivsel i hverdagen. Men det er også vigtigt at tænke på fremtiden – for livskvalitet handler også om penge. 

Det er nu, mens du og din familie er raske og sunde – og jeres privatøkonomi er god – at I skal sikre jeres fremtid i alle livets faser. 

Prøv risikoberegner
Prøv pensionsberegner
Læs mere her om nærpension


Pensionsinfo
PensionsInfo giver dig et samlet overblik over dine pensioner: - Hvis du går på pension eller efterløn
- Hvis du mister din arbejdsevne
- Hvis du bliver alvorligt syg
- Hvis du kommer til skade ved en ulykke
- Ved din død

Det er nu, mens du og din familie er raske og sunde – og jeres privatøkonomi er god – at I skal sikre jeres fremtid i alle livets faser. 

Hvem står bag PensionsInfo?
Alle danske banker, sparekasser, forsikringsselskaber, pensionskasser og Personalestyrelsen står bag PensionsInfo. PensionsInfo samarbejder derudover med Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Social- og Integrationsministeriet, A-kassernes Samvirke og KMD. 

Hvordan?
Du logger på med dit NemID. Da det er personlige oplysninger, så kan du kun se dine egne informationer - skal du bruge ægtefællens informationer også, så skal denne selv logge på med sit eget NemID. 

www.pensionsinfo.dk


Nedsparingsplan

Der kan være flere måde at have spare op på sin tilværelse som pensionist. 

Ud over at der findes forskellige pensionstyper, så kan du også benytte dig af værdien i din faste ejendom. 

Har du f.eks. ingen gæld tilbage i dit hus, fordi du har afbetalt dine lån - så har du mulighed for at "spise mursten". Det vil sige, at du belåner din ejendom med f.eks. vores BoligPrioritet - hvor du har en kredit med din ejendom som sikkerhed, og hvor du kan supplere din folkepension denne vej. Det betyder blot, at du ved et eventuelt salg af ejendommen ikke vil få hele købesummen til den tid, men at du faktisk har fået glæde af den tidligere - og der har udbyttet måske haft større værdi og ført til større livsglæde. 

Snak med din rådgiver, hvis dette er noget, der har din interesse - det koster intet at spørge.