AKTIESPARKONTO

Går du med tanker om investering i aktier?
- Så er den nye Aktiesparekonto måske noget for dig.

Investér med ekstra fordele
Aktiesparekontoen skal gøre det nemt, overskueligt og attraktivt for dig at komme i gang med at investere i aktier.

Afkastet på investeringerne bliver beskattet lavere end ved normal aktieindkomstbeskatning.
Lovforslaget om Aktiesparekontoen blev vedtaget af Folketinget den 29. november 2018 med virkning fra den 1. januar 2019.

Fakta om Aktiesparekontoen:

 • Alle skattepligtige personer bosiddende i Danmark kan oprette en aktiesparekonto.

 • Både voksne og børn kan oprette en aktiesparekonto.

 • Det er kun tilladt at oprette én aktiesparekonto pr. person.

 • Du må højst indsætte 50.000 kr. på kontoen.

 • Kontoen kan kun have én ejer.

 • Skatten er lavere end ved normal investering af frie midler
  (dvs. den del af din opsparing, der ikke er pensionsopsparing).

 • Der kan frit hæves på kontoen og hævningerne er skattefrie.

 • Indbetalinger kan frit foretages op til anførte maks. kr. 50.000.

 • Du kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier, samt i udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger. Du kan kun vælge mellem aktier og udbyttebetalende investeringsforeninger, der opfylder kravene i Lov om Aktiesparekonto.

 • Skatten af afkast på Aktiesparekontoen er 17 % og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt beskattes af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer, du stadig investerer i. Vi hæver automatisk beløbet til betaling af skat på kontoen og overfører og indberetter det til Skattestyrelsen.

 • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i fremtidige gevinster på Aktiesparekontoen.
  Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer udenfor Aktiesparekontoen.

 • Du kan kun anvende Aktiesparekontoen til din almindelige opsparing (”frie midler”) og ikke til pensionsopsparing eller opsparing i en virksomhed.


Hvad koster en Aktiesparkonto?

 • Det er gratis at oprette en Aktiesparekonto med tilhørende depot.

 • Kontoen forrentes ikke, og der betales overtræksrente ved evt. overtræk. (se Sparekassens gebyrfolder)
  Det er lovbestemt at pengeinstitutterne ikke må forrente kontantindskud på Aktiesparekontoen.

 • Du skal betale sædvanlige omkostninger ved værdipapirhandel gennem Portal/Mobilbank eller gennem en rådgiver i Sparekassen (se Sparekassens gebyrfolder)

Interesseret I at høre mere om Aktiesparkontoen?
- Så er du meget velkommen til at kontakte os på fanoespk@fanoespk.dk eller ringe til op på 7516 25 66