LEDELSE

Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for god selskabsledelses "Anbefalinger for god selskabsledelse" fra maj 2013 samt,
Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013. 

Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende "Anbefalingerne for god selskabsledelse" kan du finde her

Strategiplan Fanø Sparekasse
Bestyrelsen har i samarbejde med ledelsen, konsulenter fra finanssektorens uddannelsescenter
og sparekassens medarbejdere udarbejdet en strategiplan for Fanø Sparekasse.
Du kan se og læse mere om strategiplanen her 
 

 

VEDTÆGTER & LØNPOLITIK

Læs vedtægter          Læs lønpolitik

 

 

Repræsentantskab

Bestyrelse
Formand - lærer Jeppe Valbjørn, Spelmanns Toft 12, 6720 Fanø
Næstformand - Slagtermester Henrik Christiansen, Fyrrevej 5, 6720 Fanø
Konsulent Sven Sørensen, Hovedgaden 52, 6720 Fanø
Revisor Dennis Thiesen, Jernaldervej 23 Rindum, 6950 Ringkøbing
Grafiker Gedske Vind, Skolevej 16, 6720 Fanø
Afdelingsleder Ulla Kjeldsen, Møllesti 14, 6720 Fanø
Fhv. butiksindehaver Kirsten R. Nielsen, Landevejen 63, 6720 Fanø

Repræsentantskab fra 1. april 2018
Køkkenleder Edel Palle, Toftestien 3, 6720 Fanø
Forretningsfører Tage Møller, Engen 6, 6720 Fanø
Murermester Bent Haldan, Rindbyvej 1, 6720 Fanø
Skibsfører Per S. Hansen, Vestervejen 7, 6720 Fanø
Skibsfører Carl Marchmann, Stadionvej 1, 6720 Fanø
Skibsinspektør Bjørn Viig, Hovedgaden 93, 6720 Fanø
Daglig leder Dan Christoffersen, Fyrrevej 2, 6720 Fanø
Gårdejer Niels Peder Lauridsen, Kapelvej 6, 6720 Fanø
Konsulent Ove Gejl Christensen, Østervej 6, 6720 Fanø
Forstander Lillian Møller Jensen, Skolevej 11, 6720 Fanø
Butiksindehaver Michael Roug, Bavnebjerg 70, 6720 Fanø
Fhv. driftsleder Ole. B. Lambertsen, Lindevej 7, 6720 Fanø
Fhv. butiksindehaver Eva Nielsen, Poppelvej 21, 6720 Fanø
Restauratør Mads Lindquist, Hovedgaden 57,1. sal 6720 Fanø
Advokatsekretær Else Marie Olldag, Kornvangen 10, 6720 Fanø
Fhv. fuldmægtig Marianne Kirsten Müller Rasmussen, Tinghusvej 2, 6720 Fanø
Head of Group HSSE and Quality Susanne Veie Svenningsen, Mellemgaden 21, 6720 Fanø
Project manager Peter Schmiegelow, Klipperen 16, 6710 Esbjerg V
Maskinchef Torben Bach Sørensen, Sædding Strandvej 47, 6710 Esbjerg V
Projektingeniør Søren Kr. Sørensen, Vester Søgade 20 1 th., 1601 København V