Klagevejledning

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over Fanø Sparekasse, skal du i første omgang henvende dig til din rådgiver. Hvis du ikke er tilfreds, med det svar du får, kan du kontakte Henning Balle, som er klageansvarlig. 

Du kan skrive til Fanø Sparekasse, Att.: Henning Balle,
Tinghustorvet 51, 6720 Fanø eller sende en mail til hb@fanoespk.dk

Du kan også sende din klage til Pengeinstitutankenævnet
St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K,
tlf. 35 43 63 33www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email adresse fanoespk@fanoespk.dk.