Investering

Investering

Invester dine penge i samarbejde med Fanø Sparekasse. Vi kan assistere dig med at investere i følgende værdipapirer: 

- Aktier
- Obligationer
- Investeringsbeviser
- Pantebreve

EU-regler om handel med værdipapirer
Fra og med den 1. november 2007 gælder det såkaldte MiFID-regelsæt (Markets in Financial Instruments Directive). 

Regler har betydet, at vi har udarbejdet en politik for udførelse af ordrer og en politik for håndtering af interessekonflikter m.v. 

Her kan du læse om de gældende regler/betingelser, når du handler værdipapirer gennem os.


Investeringsrådgivning

Fanø Sparekasse kan være behjælpelig med individuel investeringsrådgivning. 

Dog skal der, forinden vi kan yde investeringsrådgivning til dig, udarbejdes en investeringsplan/egnethedstest. Her fastlægges investeringsformålet og det undersøges, hvorvidt de konkrete investeringsrisici er i overensstemmelse med investeringsformålet. Ligeledes inddrages din investeringsprofil, herunder din økonomiske situation, din erfaring med handel med værdipapirer samt din risikovillighed. 

Kontakt din rådgiver i sparekassen, hvis du er interesseret i sparring med os i forbindelse med dine investeringer.


Investeringsforeninger

Ved køb af investeringsbeviser, fordeles din investering på mange forskellige papirer, og din risiko mindskes derved. 

Vi samarbejder med investeringsforeningerne BankInvest og Sparinvest. 

BankInvest blev etableret i 1969 og har i dag cirka 150 medarbejdere. Ejerkredsen består af 40 danske pengeinstitutter, hvor ingen ejer mere end cirka 15 procent af aktiekapitalen i virksomheden. 

BankInvest samarbejder med 67 danske og udenlandske penge­institutter, som formidler information og rådgivning om investering gennem BankInvest. 

Se provision for den enkelte afdeling her.
Se skatteguide her.

Tegningsprovision
0,00 - 1,25 %
 

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og har siden udviklet sig til et internationalt kapitalforvaltningshus med kontorer rundt omkring i Europa. 

I dag forvalter Sparinvest en samlet kapital på ca. 65 mia. kr. og udbyder langsigtede investeringsprodukter i 16 europæiske lande. 

Se provision for den enkelte afdeling her
Læs om "Hjælp til skatten" her.

Tegningsprovision
Løbende provision
0,00 - 1,25 %
0,10 - 0,75 %

Risikomærkning

Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt vores typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. 

Du kan danne dig et overblik over sparekassens inddeling af investeringsprodukter her.


Puljepension

Lokal Puljepension er vores løsning til dig til investering af din pensionsopsparing, hvis du ikke selv ønsker løbende at holde øje med og tilpasse dine investeringer. 

Sammen med din rådgiver afdækkes dine behov og ønsker for, hvordan din investeringen af din pensionsordning skal sammensættes med udgangspunkt i dit pensionstidspunkt samt holdning til risiko og afkast. 

Følg udviklingen
På vores hjemmeside kan du følge udviklingen. Ud over dette modtager du hvert år medio januar en opgørelse, hvor du kan se udviklingen for det forgangne år. 

Rådgivning
Via en personlig samtale med din rådgiver, hjælper vi dig med at finde den rette pulje til din pensionsopsparing. Samtalen er ud over dine personlige ønsker baseret på, hvornår du regner med at gå på pension og hvordan din investeringsprofil ser ud. 

Med Fanø Sparekasse PuljePension får du på simpel vis adgang til mange forskellige markeder. Dine midler vil løbende blive investeret ud fra den indgåede aftale. 

Dine midler overvåges dagligt og tilpasses løbende af erfarne porteføljeforvaltere, hvis mål er at sikre dig det bedste afkast. 

Puljeskift
Ønsker du at skifte pulje eller ændre din puljesammensætning eller udtræde af puljeordningen, kan dette ske med en måneds skriftlig varsel til den 1. i måneden. Der kan i opsigelsesperioden ikke disponeres over puljekontoens midler til køb af værdipapirer i eget depot. 

Omkostninger
Fanø Sparekasse PuljePension har ingen skjulte omkostninger. Omkostningerne er lave, da mange investerer sammen. Du betaler mellem 0,75 % og 1,25 % om året i administrationsgebyr (afhængig af den/de valgte puljer), dog minimum 100 kr. pr. pulje pr. år. 

Afkast
Årets resultat kan ses beløbsmæssigt på din pensionsopsparing. Har året givet et positivt afkast på. f.eks. 20.000 kr. får du 20.000 kr. på din konto. Har der derimod været et negativt afkast på 10.000 kr. vil du blive trukket 10.000 kr. på din konto. Meget tydligere kan det ikke blive. 

Provision
Fanø Sparekasse modtager provision fra SEB Asset Management i forbindelse med PuljePension.

Tegningsprovision
Løbende provision
0 - 1 %
0,75 - 1,25 %

Fakta
- Simpel investeringsløsning til pension
- Investering via pulje i aktier og obligationer
- Beløb investeres automatisk (ud fra aftale med dig) 
- Mindre opsparinger kan være med pga. de lave investeringsudgifter
- Afkast tilskrives efter årsafslutning
- Puljeskift inden for kort tid (se ovenstående) 

Se mere om PuljePension
Læs mere om Investering med god samvittighed.


Lokal Børneopsparing

Lokal Børneopsparing er vores løsning til dig til investering af børneopsparing, hvis du ikke selv ønsker løbende at holde øje med og tilpasse investeringer. 

Sammen med din rådgiver afdækkes dine behov og ønsker for, hvordan din investeringen af børneopsparingen skal sammensættes med udgangspunkt i udbetalingstidspunktet samt holdning til risiko og afkast. 

Følg udviklingen
På vores hjemmeside kan du følge udviklingen. Ud over dette modtager du hvert år medio januar en opgørelse, hvor du kan se udviklingen for det forgangne år. 

Rådgivning
Via en personlig samtale med din rådgiver, hjælper vi dig med at finde den rette pulje til din børneopsparing. Samtalen er ud over dine personlige ønsker baseret på, hvornår opsparingen skal udbetales og hvordan investeringsprofilen ser ud. 

Med Fanø Sparekasse Lokal Børneopsparing får du på simpel vis adgang til mange forskellige markeder. Dine midler vil løbende blive investeret ud fra den indgåede aftale. 

Dine midler overvåges dagligt og tilpasses løbende af erfarne porteføljeforvaltere, hvis mål er at sikre dig det bedste afkast. 

Puljeskift
Ønsker du at skifte pulje eller ændre din puljesammensætning eller udtræde af puljeordningen, kan dette ske med en måneds skriftlig varsel til den 1. i måneden. 

Der kan i opsigelsesperioden ikke disponeres over puljekontoens midler til køb af værdipapirer i eget depot.

Omkostninger
Lokal Børneopsparing har ingen skjulte omkostninger. Omkostningerne er lave, da mange investerer sammen. Du betaler mellem 0,75 % og 1,25 % om året i administrationsgebyr (afhængig af den/de valgte puljer), dog minimum 100 kr. pr. pulje pr. år. 

Afkast
Årets resultat kan ses beløbsmæssigt på din pensionsopsparing. Har året givet et positivt afkast på. f.eks. 20.000 kr. får du 20.000 kr. på din konto. Har der derimod været et negativt afkast på 10.000 kr. vil du blive trukket 10.000 kr. på din konto. Meget tydligere kan det ikke blive. 

Provision
Fanø Sparekasse modtager provision fra SEB Asset Management i forbindelse med Lokal Børneopsparing

Tegningsprovision
Løbende provision
0 - 1 %
0,75 - 1,25 %

Fakta
- Simpel investeringsløsning til børneopsparing
- Investering via pulje i aktier og obligationer
- Beløb investeres automatisk (ud fra aftale med dig) 
- Mindre opsparinger kan være med pga. de lave investeringsudgifter
- Afkast tilskrives efter årsafslutning
- Puljeskift inden for kort tid (se ovenstående) 

Se mere om Lokal Børneopsparing
Læs mere om Investering med god samvittighed.