Historie

Fanø Spare- og Laanekasse blev oprettet den 12. april 1869. Regnskabet det første år slutter med et samlet indskud på 10.811 rigsdaler og et samlet udlån på 8.395 rigsdaler. Der var fra starten stor lokal opbakning til sparekassen. Sparekassen havde sine første lokaler på Lindevej, senere flyttede sparekassen til Hovedgaden 70. I 1904 flyttede sparekassen til sin nuværende adresse på Tinghustorvet, der var nyopført til sparekasse og advokatvirksomhed. 

Fanø Sparekasse er en lokal forankret servicevirksomhed, hvis primære formål er formidling af pengerelaterede opgaver og hermed forbundne tjenesteydelser. Det betyder, at vi ønsker, at vor sparekasse skal være en engageret del af det lokale samfund. Vi tilstræber at støtte nye muligheder og vil fremme sunde projekter, der gerne må gavne beskæftigelsen på Fanø - og at Fanø fortsat har adgang til fornuftig lokal finansiering.

Sparekassens 150 års jubilæum
Den 12. april 2019 fyldte Sparekassen 150 år. Dagen blev fejret i Sparekassen og med fest for garantkunderne om aftenen. Du kan læse direktørens jubilæumsskrift her

 
 

FIND OS HER

Nordby
Fanø Sparekasse,
Tinghustorvet 51,
Nordby 6720 Fanø 

Sønderho
Pengeautomat
Sønderho, Landevejen 41
6720 Fanø