KUNDEOPLYSNINGER

Fanø Sparekasses behandling og videregivelse af kundeoplysninger

Pengeinstitutter må ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger og
skal derfor behandle alle kundeoplysninger fortroligt. 

Der findes dog en lang række situationer, hvor pengeinstitutter er berettiget til at videregive kundeoplysninger,
herunder en række situationer hvor pengeinstituttet har pligt til at videregive
kundeoplysninger til offentlige myndigheder. 
 

Læs mere her

Legitimation

Loven kræver, at vi skal have legitimation på vores kunder, også selvom vi kender dig i forvejen.
Som kunde skal du sørge for at indlevere både billedlegitimation og adresselegitimation. 

Reglerne er internationalt gældende og skal dæmme op for hvidvaskning samt forhindre terrorisme. 

Vi er forpligtiget til at opbevare en kopi af din legitimation. Se folderen fra finanstilsynet her
 

BILLEDLEGITIMATION
- Kørekort
- Pas
- Forsvarets identitetskort
- Nato pas
- Politilegitimation
- Asylkort
 

ADRESSELEGITIMATION
- Gult sundhedskort
- Års-/forskudsopgørelse fra SKAT
- Dåbs-/navneattest
 

INDLEVERING
Du kan vælge enten at møde personligt op i Sparekassen eller sende kopi af legitimation med posten. 

Det er vigtigt, at dokumenterne er tydelige. 
 

 

SÅDAN SKIFTER DU PENGEINSTITUT

Du kan læse i folderen, hvordan du nemt kan skifte til Fanø Sparekasse,
få nogle gode råd vedr. at skifte pengeinstitut og se tjeklisten, så du husker de
vigtigste ting, så dine bankforretninger bliver overført korrekt.

Læs mere her