Garant

GARANT
Fanø Sparekasse støtter lokalsamfundet - som garant er du derved med til at fremme den lokale udvikling. Fanø Sparekasse er i dag et meget solidt pengeinstitut, og sparekassen har et stærkt fundament via vores mange gode kunder, og det sætter vi pris på.
 

FÅ INDFLYDELSE SOM GARANT
Garanterne vælger hvert fjerde år et repræsentantskab. Repræsentantskabet er Fanø Sparekassens øverste myndighed.
Alle myndige garanter kan opstille til valget.
Garantkapital udstedes i beløb på 1.000 kr. - og kan frit overdrages. Der kan max tegnes for 200.000 kr. garantkapital. Myndige garanter har 1 stemme pr. 1.000 kr. garantkapital - max. 20 stemmer. Både private- og erhvervskunder kan tegne garantkapital. Der kan tegnes i frie midler, pensionsopsparing og børneopsparing.

HVORDAN BLIVER JEG GARANT?
Alle kunder hos Fanø Sparekasse har mulighed for at blive garant. Som garant har du mulighed for at få en attraktiv forrentning af din garantkapital, samt forrentning af indlån stående på Fan-ø-kontoen, ligesom det giver adgang til nogle andre fordele. Dette kan du læse mere om i vores garantfolder.
 

ANSVARLIG KAPITAL
Du skal være opmærksom på, at garantkapital hæfter for sparekassens egenkapital og er ikke dækket af indskydergarantifonden. Garantkapitalen kan mistes, hvis sparekassen skulle gå konkurs. Garantkapital forrentes med en rente, som fastsættes hvert år af repræsentantskabet med baggrund i sparekassens politik for forrentningen af garantkapital samt årets overskud, frie reserver og sparekassens øvrige økonomiske situation. 

Ifølge reglerne om risikomærkning af investeringsprodukter skal det oplyses, at garantbeviser er risikomærket som gule.
 

FORRENTNING AF GARANTKAPITAL
EU har vedtaget nye regler for forrentning af garantkapitalen, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2012. Sparekassen må ikke som hidtil stille en bestemt rente på garantkapitalen i udsigt. Fremover skal repræsentantskabet på det ordinære møde endeligt fastsætte renten for garantkapitalen i det foregående kalenderår. Det skal repræsentantskabet gøre med baggrund i sparekassens politik for forrentning af garantkapital samt årets overskud, frie reserver og sparekassens øvrige økonomiske situation. Denne ændring sikrer, at garantkapitalen fortsat kan medregnes i sparekassens kernekapital. 

Det er vigtigt at understrege, at ændringen kun gælder for garantkapital og IKKE for andre kontotyper. 

Se Fanø Sparekasses politik for forrentning af garantkapital her. 

Se information om indløsning af garantkapital her.

De nye EU-regler er indarbejdet i sparekassens vedtægter, som repræsentantskabet har godkendt på det ordinære møde i marts 2012.