Fanø Sparekasse fortrinsprogram

Fanø Sparekasse indfører et helt nyt kundeprogram. Vi kalder det Fanø Sparekasses Fortrinsprogram. Vi indfører fortrinsprogrammet af 2 årsager. Først og fremmest vil vi gerne drive Fanø Sparekasse som et yderst konkurrencedygtigt pengeinstitut. Dernæst vil vi gerne belønne de kunder, som samler flest mulige forretninger i Fanø Sparekasse. Fanø Sparekasses Fortrinsprogram er en nødvendig forudsætning for at indføre et rentespænd på vores udlånsprodukter, siger Henning Balle. 

Vi tror, at der vil være rigtig mange af vore kunder, som har et ønske om at investere i forandringer i hjemmet, andet hus eller anden bil, etc. Fanø Sparekasses Fortrinsprogram med de lavere renter burde være med til at fremme denne investeringslyst. Yderligere er det også vores forventning, at vi vil kunne tiltrække nye kunder til Fanø Sparekasse. Vi håber således, at Fanø Sparekasses Fortrinsprogram vil medføre en øget efterspørgsel efter udlån og skabe mere vækst på Fanø, siger Henning Balle.

 

OG HVAD GÅR DET SÅ UD PÅ, FANØ SPAREKASSES FORTRINSPROGRAM?

For at blive kunde med et fortrinsprogram skal man først tilmelde sig fortrinsprogrammet. Betingelsen for at kunne tilmelde sig Fortrinsprogrammet er, at man har et samlet forretningsomfang i Fanø Sparekasse på min. kr. 500.000.

 

 

Forretningsomfang

Et forretningsomfang udregnes som summen af indlån, udlån, lån i Totalkredit, pensionsopsparinger og investeringer incl. depot og puljemidler. 

Når du tilmelder dig Fanø Sparekasses Fortrinsprogram, vil allerede eksisterende lån og kreditter bibeholde de samme rentesatser, som var gældende, inden du tilmeldte dig. Tilfører du Fanø Sparekasse en forhøjelse af forretningsomfanget på min. kr. 100.000,- tilbyder Fanø Sparekasse at udregne nye priser på de eksisterende lån og kreditter. Vi kalder det en reprisning på eksisterende lån- og kreditter. 

Så jo større forretningsomfang du har i Fanø Sparekasse jo billigere pris på lån og kreditter. Altså det samme som en mængderabat, smiler Henning Balle.

 

 

Sikkerhed

Det, at kunne stille sikkerhed for sit lån i Fanø Sparekasse, har en stor betydning for kvaliteten i vores lånesager. Sikkerheden påvirker beregningen af de mange nøgletal, vi som pengeinstitut skal leve op til i forhold til myndighedernes krav. Så jo mere sikkerhed du stiller for dit lån, jo billigere pris svarer vi så igen med, siger Henning Balle. 

Sidste element for prissætningen er kredithistorikken. Jo bedre en kredithistorik, du som kunde kan levere, jo lavere pris får du. Og hvad er kredithistorikken?

 

 

Kredithistorikken

Fanø Sparekasse indsamler løbende oplysninger om den adfærd kunderne viser overfor Fanø Sparekasse. Gentagne overtræk eller restancer eller mange lån i dyre finansieringsselskaber er eksempler på en adfærd, der trækker i en negativ retning, når vi udmåler vores pris, siger Henning Balle. Så jo bedre en kredithistorik du møder med, jo lavere pris.

 

 

Faktabaseret rente

Fanø Sparekasse har gennem mange år fastholdt en rente ud for de forskellige udlånsprodukter, vi stiller til rådighed. Andre pengeinstitutter har for længst indført et rentespænd på hvert af deres udlånsprodukter. Vi ønsker at styrke vores konkurrenceevne, og indfører fra den 1. februar 2016 et rentespænd på vore udlånsprodukter, siger Henning Balle. I faktaboksen (øverst på næste side) kan du se, hvordan rentespændet bliver på det enkelte kredit- og udlånsprodukt. Når vi kalder renten faktabaseret, er forklaringen den, at der er 3 grundelementer, der styrer den rente, vi tilbyder: 

1. Det forretningsomfang du har i sparekassen * 
2. De sikkerheder du tilbyder sparekassen for dine lån eller kreditter * 
3. Den kredithistorik sparekassen har indsamlet på den enkelte kunde * 

* Se artikel om vilkår for Fanø Sparekasses Fortrinsprogram. 

Data for disse 3 elementer lagres, og på basis af disse data udregnes den rente vi kan tilbyde. Det er yderst konkurrencedygtige priser, vi har lagt ind. Vi har foretaget et stort arbejde for at finde ud af, hvad vore mange konkurrenter tilbyder på udvalgte udlånsprodukter. Vi ligger absolut i den lave ende af rentespekteret – specielt på boligprodukterne, siger Henning Balle.

 

 

Vilkår

Tilmeldingen til Fanø Sparekasses FORTRINSPROGRAM er GRATIS. Alle privatpersoner fyldt 18 år, og som samtidig har et samlet forretningsomfang*, der er større end kr. 500.000,00, kan tilmelde sig Fanø Sparekasses Fortrinsprogram. Man kan tilmelde sig fortrinsprogrammet som enkeltperson eller som ægtefæller/samlevende. 

Ved indtræden i Fanø Sparekasses Fortrinsprogram fortsætter de lån og kreditter, der overføres til Fanø Sparekasses Fortrinsprogram på de hidtil eksisterende rentevilkår. Tilfører du, efter din indtræden i Fanø Sparekasses Fortrinsprogram, yderligere forretninger på min. kr. 100.000, eksempelvis ved optagelse nyt lån/kredit eller ved indbetaling på indlånskonti, og dette kommer til sparekassens kendskab, vil du blive tilbudt nye priser på eksisterende lån og kreditter.

 

Fanø Sparekasses udlånssatser i Fortrinsprogrammet, pr. 1. februar 2016
A) Boligprioritet*
2,75 – 9,25%
B) Boliglån *
4,00 – 9,25%
C) Andelsboliglån*
4,00 – 9,25%
D) Billån eller lån til campingvogn < 30% udbetaling**
6,50 – 8,00%
E) Privat kassekredit
7,25 - 11,25%
F) Privatlån
6,75 - 10,75%
 

* Pant i ejendommen i form af ejerpantebrev eller andelsbevis, i samme forhold som lånets hovedstol. 

** Pant i bilen eller campingvogn i form af bilejerpantebrev, i samme forhold som lånets hovedstol.

**

A) Ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og med en pålydende variabel rente på 2,75 – 9,25 %, svarende til en variabel debitorrente på 2,78 – 9,58 % og en løbetid på 5 år. ÅOP er på 3,4 – 12,5 % før skat. Det samlede beløb, der skal tilbagebetales udgør 584.715 – 751.776 kr., heraf udgør etableringsomkostninger 4.575 kr., offentlige afgifter 9.460 kr. og renter 70.680 – 237.741 kr. 

B) Ved et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en pålydende variabel rente på 4,00 – 9,25 %, svarende til en variabel debitorrente på 4,06 – 9,58 % og en løbetid på 20 år, udgør de månedlige ydelser 1.582,54 – 2.382,59 kr. ÅOP er på 4,6 – 10,3 % før skat. Det samlede beløb, der skal tilbagebetales udgør 379.810 – 571.821 kr., heraf udgør etableringsomkostninger 5.797 kr., offentlige afgifter 5.660 kr. og renter 118.353 – 310.364 kr. 

C) Ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr. og med en pålydende variabel rente på 4,00 – 9,25 %, svarende til en variabel debitorrente på 4,06 – 9,58 % og en løbetid på 20 år, udgør de månedlige ydelser 3.125,26 – 4.705,22 kr. ÅOP er på 4,4 – 10,1 % før skat. Det samlede beløb, der skal tilbagebetales udgør 750.062 – 1.129.254 kr., heraf udgør etableringsomkostninger 6.875 kr., offentlige afgifter 9.460 kr. og renter 233.727 – 612.919 kr. 

D) Ved et samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og med en pålydende variabel rente på 6,50 – 8,00 %, svarende til en variabel debitorrente på 6,66 – 8,24 % og en løbetid på 7 år, udgør de månedlige ydelser 3.135,26 – 3.288,98 kr. ÅOP er på 8,5 – 10,1 % før skat. Det samlede beløb, der skal tilbagebetales udgør 263.362 – 276.274 kr., heraf udgør etableringsomkostninger 4.771 kr., offentlige afgifter 4.860 kr. og renter 51.981 – 64.893 kr. 

E) Ved et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. og med en pålydende variabel rente på 7,25 – 11,25 %, svarende til en variabel debitorrente på 7,45 – 11,73 % og en løbetid på 5 år. ÅOP er på 8,2 – 15,2 % før skat. Det samlede beløb, der skal tilbagebetales udgør 70.270 – 80.584 kr., heraf udgør etableringsomkostninger 1.574 kr. og renter 18.696 – 29.010 kr. 

F) Ved et samlet kreditbeløb på 100.000 kr. og med en pålydende variabel rente på 6,75 – 10,75 %, svarende til en variabel debitorrente på 6,92 – 11,19 % og en løbetid på 5 år, udgør de månedlige ydelser 2.012,46 – 2.207,33 kr. ÅOP er på 8,0 – 12,3 % før skat. Det samlede beløb, der skal tilbagebetales udgør 120.747 – 132.440 kr., heraf udgør eta

 

 

Forretningsomfang

Jo flere forretninger du samler i Fanø Sparekasse – jo større fordele opnår du. 

* Et forretningsomfang udregner vi på basis af en sammenlægning af saldi på: 
• Udlån* 
• Indlån
• Investering af værdipapirer i depot i Fanø Sparekasse
• Maksimum på kredit
• Lån optaget i Totalkredit** 
• Pension tegnet i Fanø Sparekasse

* Nødlidende lån tæller ikke med i forretningsomfanget. 
** For lån i Totalkredit gælder det, at lånet tæller med i Fanø Sparekasses Fortrinsprogram i samme øjeblik du har underskrevet en samtykkeerklæring, som giver Fanø Sparekasse adgang til person- og låneoplysninger i Totalkredit. For ægtefæller/samlevende opgøres forretningsomfanget som summen af de saldi, hver enkeltperson har. Er der oprettet fælleskonti med ægtefælle/samlevende, tælles summen af saldi på disse med i forretningsomfanget. Det er alene personlige konti (oprettet i eget navn og fælleskonti), der tæller med i forretningsomfanget. Foreningskonti eller andre konti med fuldmagtsadgang tæller ikke med i et forretningsomfang. 

Tilmeldingen til Fanø Sparekasses Fortrinsprogram træder i kraft, når Fanø Sparekasse har godkendt tilmeldingen. For ægtefæller/samlevende træder Fanø Sparekasses Fortrinsprogram i kraft, når Fanø Sparekasse har godkendt tilmeldingen fra begge partnere. 

Opgørelsen af forretningsomfanget sker ved tilmeldingen. Yderligere vil Fanø Sparekasse opgøre forretningsomfanget den 1. i hver af kvartalsmånederne, januar, april, juli og oktober.

 

 

Ændringer, ophør og udmeldelse af Fanø Sparekasses Fortrinsprogram

Bliver forretningsomfanget mindre end kr. 500.000,00 ved opgørelsen den 1. i hver kvartalsmåned, ophører Fanø Sparekasses Fortrinsprogram, og vilkår ændres til almindelig kundeforhold i Fanø Sparekasse. Fanø Sparekasse vil give besked herom samt ændre i vilkårene med et varsel på 1 måned. 

Såfremt et samleverforhold/ægteskab opløses og Fanø Sparekasse bliver bekendt hermed, ophører Fanø Sparekasses Fortrinsprogram, og vilkår ændres til almindelig kundeforhold i Fanø Sparekasse. Fanø Sparekasse vil give besked herom, samt ændre i vilkårene med et varsel på 1 måned. 

Man kan herefter tilmelde sig Fanø Sparekasses Fortrinsprogram som enkeltperson med forretningsomfanget registreret på egne konti. 

Skulle der ske dødsfald, ophører husstandens tilmelding til Fanø Sparekasses Fortrinsprogram. Længstlevende fortsætter dog i Fanø Sparekasses Fortrinsprogram som enkeltperson så længe det samlede forretningsomfang overstiger kr. 500.000,-. 

Kunder i Fanø Sparekasse kan til enhver tid opsige Fanø Sparekasses Fortrinsprogram uden varsel. Fanø Sparekasse kan opsige Fanø Sparekasses Fortrinsprogram med et varsel på 3 måneder – også selv om forretningsomfanget ikke er under kr. 500.000,00, eller der er indtruffet andre forhold, som ovenfor anført.

 

 

Rente- og Gebyrer

Rente og gebyrer gældende for Fanø Sparekasses Fortrinsprogram fremgår af vores rente- og gebyrfoldere som ses på vores hjemmeside fanoespk.dk. Rentesatser er variable og kan ændres jævnfør vilkårene, der fremgår af ”Almindelige forretningsbetingelser – Regler” Renter for lån og kredit vil blive tilbudt på ”FAKTABASERET RENTE”

 

 

Faktabaseret rente

Ved fastlæggelse af ny rente på udlån- og kredit vil renten blive baseret på: 

• Forretningsomfang

• Tilbudte sikkerheder

• Kredithistorik

Summen af disse 3 faktorer vil afgøre den rente, som vi kan tilbyde. 
Jo større forretningsomfang, jo bedre sikkerhed og kredithistorik, jo lavere rentesats.

 

 

Fordele (gælder alle der indtræder i Fanø Sparekasses Fortrinsprogram)

Gebyrfri veksling af kontantvaluta – bedes forudbestilt. (Der kan kun veksles sedler) 

  • Fordelagtige rentesatser (Faktabaseret rente)

  • Stiftelsesprovision 1,5 % - max kr. 5.000,-. (Rabat 0,5 % point) 

  • Ekspeditionsgebyr, ved formidling af realkreditlån i Totalkredit, kr. 2.500,-. Rabat 1.500 kr. 

  • Gratis håndværkertime (via Fanø Sparekasses samarbejdspartnere), såfremt der optages lån til projektet i Fanø Sparekasse eller i Totalkredit, gennem Fanø Sparekasse. Der skal indhentes forudgående godkendelse af, Fanø Sparekasse. 

  • Gratis udfærdigelse af økonomiberegning ved bolighandel. 

  • Gratis budgetopfølgning 12 måneder efter bolighandlen er afsluttet. 

  • Gratis dankort eller Visadankort 

  • 50% rabat på Mastercard Guld* Rabat 550 kr. *MasterCard Guld tilbydes efter alm. kreditvurdering.