Forsikring

Penge- og pensionspanelet, der høre under Erhvervsministeriet har lavet en oversigt med gode om forsikringer. Se mere her

Skadesforsikring

Skadesforsikring er karakteriseret ved, at det, der forsikres, er en ting eller en interesse. Ved at tegne en skadesforsikring sikrer du dig en økonomisk kompensation, hvis uheldet er ude. 

Fanø Sparekasse formidler forsikringer igennem Privatsikring. 

Det betyder, at du som kunde i Fanø Sparekasse kan få gennemgået dine nuværende forsikringer hos os. Det er ikke sikkert, at du har de samme behov og krav til dine forsikringer nu, som da du tegnede dem. Derfor er det vigtigt, at du med jævne mellemrum gennemgår dine forsikringer. 

Vi kan lave tilbud ud fra dine nuværende policer, så du har dine ting samlet ved den den rådgiver, du kender og er tryg ved. Vi kan ligeledes lave tilbud ud fra, at du mangler en forsikring på noget, som er vigtigt for dig. Vi tegner forsikringerne til dig med individuelle tilpasningsmuligheder, der passer netop til dig. 

Vi ordner tegningen af dine nye forsikringer og sørger også for opsigelse af de nuværende. Er uheldet ude, tager Privatsikring sig af skadesbehandlingen og det forsikringstekniske. 

Skaden er sket
Kontakt Privatsikring på 70111707 og tast 1. 

Alt efter skade, skal du derefter taste: 
- Glasskade på bilen
- Andre skader på bilen
- Skader på hus eller indbo
- Skader vedr. ulykkesforsikring
- Arbejdsløshed - Økonomisikring


Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring skal give dig en økonomisk håndsrækning, hvis du bliver invalid efter en ulykke. Ulykkesforsikringen hos Privatsikring udbetaler erstatning fra 5 % eller 10 % varigt mén. Pengene kan bruges til alt: Hjælpeindretninger i din bolig, medicin, privathospital eller rekreation - det bestemmer du selv. 

Hvorfor er en ulykke bedre dækket i Privatsikring?
Hos Privatsikring er en ulykke simpelthen "en pludselig hæn­delse, der forårsager person­skade". Det betyder, at flere skader nu er omfattet af ulykkesforsikringen, lige fra løfteskader til besvimelsesskader, bare de sker pludseligt. 

Tandskade - men også tyggeskade
Har du valgt tandskadedækning, dækker Privatsikring skade på dine tænder i forbindelse med en pludselig hændelse; men derudover dækker Privatsikring også skader på tænderne i forbindelse med spisning, hvis der har været en unormal genstand i maden - f.eks. en sten i rugbrødet. 

Hvis du sammenligner med andre, skal du lægge mærke til
- Er det den nye og brede ulykkesdefinition? - "pludselig hændelse, der forårsager personskade" 
- Dækker den under arbejde eller kun i fritiden? 
- Er tyggeskader dækket af tandskadedækningen? 
- Omfatter børneulykkesforsikringen alle børnene, og er de dækket ved evt. fritidsjob? 
- Fordobles erstatningen ved invaliditet på 30% og derover? 
- Er du dækket ved sport - f.eks. dykning og kampsport? 
- Kan du få strakserstatning? 

Se forklaring her.
Se folderen her.


Børneulykkesforsikring

Læs mere her


Hændelsesforsikring

Læs mere her


Indbosforsikring

Familiens Basisforsikring 2 (indbo)
Familiens Basisforsikring 2 er det, du i daglig tale kender som en indboforsikring. 

Hvad er specielt for Privatsikring?
Privatsikring tilbyder Familiens Basisforsikring 2, som er udviklet i samarbejde med Forbrugerrådet, men derudover kan du vælge en række dækninger, som giver mulighed for at tilpasse forsikringen til dit eget behov. 

Som noget særligt omfatter Familiens Basisforsikring i Privatsikring også en verdensrejsedækning, som f.eks. dækker sygebehandling og hjemtransport ved akut sygdom på private ferierejser i hele verden. Forsikringen dækker også sygeledsagelse, erstatningsrejse, bagageforsinkelse og meget mere. 

RejsePlus
Rejseplus giver dig erstat­ning, hvis du bliver nødt til at afbestille en ferierejse af op til 60 dages varighed, f.eks. fordi du er blevet alvorlig syg eller kommer ud for en ulykke, eller hvis der sker dødsfald i familien. 

RejsePlus sikrer dig også erstatning for ødelagte rejsedøgn, hvis du ikke kan deltage i planlagte aktiviteter, hvis du f.eks. forvrider knæet på skiferien. 

Hvis du sammenligner Familiens Basisforsikring 2 med andre indbosforsikringer, skal du lægge mærke til:
- Udsivningsskader fra skjulte rør - er omfattet af Familiens Basisforsikring 2
- Tasketyveri uden anskrig/ vidner - er omfattet af Familiens Basisforsikring 2
- Ansvarsskader på ting forvoldt af børn under 5 år - er omfattet af Familiens Basisforsikring 2
- El-skader på almindelige elektriske apparater f.eks. radio og tv, der er over 6 år gamle, er også omfattet af Familiens Basisforsikring 2

Se folderen her.


Ungdoms/studieforsikring

Ungdomsforsikring Selvom du ikke ejer mange og dyre ting, kan forsikringer få stor betydning for din fremtidige økonomi. Specielt hvis du ved et uheld kommer til at gøre skade på en anden person eller selv kommer ud for en ulykke. 

Vi ved godt, at man som ung ikke har mange penge. Derfor kan Privatsikring tilbyde dig forsikringer, der passer til både dine behov og pengepung. 

Ofte vil du være dækket af dine forældres indboforsikring, når du flytter hjemmefra, bare du ikke er fyldt 21 år, og du ikke bor sammen med nogen. Få deres police kigget igennem eller kontakt din rådgiver i Fanø Sparekasse. 

Indbo og ansvar
Vores ungdomsindboforsikring kan du have, indtil du fylder 30 år, og den indeholder som standard: 

Indboforsikringen dækker tøj, møbler, stereoanlæg, cd-samling, pc osv. ved brand- og vandskade, tyveri og hærværk. Den dækker, hvis du bor alene, eller hvis I bor to sammen. 

Ansvarsdækningen giver erstatning til personer, som du kommer til at skade ved din opførsel - f.eks. hvis du som cyklist påkører en fodgænger, som kommer alvorligt til skade. 

Se forklaring her.
Se folderen her.


Bilforsikring

Alle, der har bil, skal som minimum være dækket af en ansvarsdækning ved lov. Er din bil af større værdi, vil det være en god ide at have kaskodækning på bilen, da bilen repræsenterer en større værdi, hvis den skulle blive indvolveret i en ulykke. Priserne på en reparation og lakering kan hurtigt løbe op. 

Hvad er specielt for Privatsikring?
Privatsikring tilbyder en bilforsikring, der dækker skaderne på din bil. Men der er mange andre faktorer, der betyder noget, når du er involveret i et færdselsuheld med bilen. 

Trinbilistforsikring
- er en bonusreguleret bilforsikring. Forsikringen kan vælges med ansvar alene, med ansvar og delkasko eller med ansvar og kasko. Ansvar dækker de skader, du forvolder i trafikken. Kasko og delkasko giver erstatning for skader på din egen bil, dog dækker delkasko ikke kørsels- og påkørselsskader. Bonusregulering betyder, at du stiger i præmie, hvis du selv er helt eller delvis skyld i skaden. Præmien kan også stige, selvom du ikke har skylden, f.eks. hvis du bliver påkørt, og skadevolderen forsvinder. 

Elitebilistforsikring
- er en forsikring med fast præmie. Forsikringen kræver kun 3 års skadefri kørsel med kasko og kan vælges med ansvar alene, med ansvar og delkasko eller med ansvar og kasko. Fast præmie betyder, at bilforsikringen ikke bliver dyrere, hvis du har en skade. 

Selvrisikodækning
- kan vælges til både Trinbilistforsikring og Elitebilistforsikring. Selvrisikodækning medfører, at du ikke skal betale selvrisiko ved følgende skader på bilen: Glasskader (ruder, spejle og lygter), hærværk, indbrud, tyveri, brand og nedstyrtende genstande. Hvis du har valgt Elitebilistforsikring, skal du heller ikke betale selvrisiko, hvis bilen påkøres af ukendt skadevolder, mens bilen holdt parkeret. 

Trinsikring
- kan vælges til Trinbilistforsik­ring og gør, at din præmie ikke stiger efter følgende skader på bilen: Glasskader (ruder, spejle og lygter), hærværk, indbrud, tyveri, brand. Trinsikring bør kombineres med Selvrisikodækningen. 

Udvidet trinsikring
- betyder, at du i forbindelse med en skade ikke stiger i præmie. Du bliver stående på dit nuværende præmietrin. 

Glasskader
- der kan repareres, koster dig ikke noget, når du har kaskoforsikring på bilen. Så hvis du får et stenslag, kontakter du bare Privatsikring, og så er den sag klaret - helt gratis. 

Førerpladsdækning
Førerpladsdækningen i Privatsikring sikrer dig præcis de samme erstatningsmuligheder i en solo-ulykke, som du ville have haft hos en modpart ved et sammenstød. 

Læs mere her
Læs folderen her
Læs om Førerpladsdækning


Hus- og fritidshusforsikring

Husforsikringen sikrer, at din bolig kan repareres eller genopføres, hvis uheldet er ude. 

Du bestemmer selv, hvilke skader din husforsikring skal omfatte. Som minimum anbefaler vi, at du vælger dækning for brand- og kaskoskader. 

Kaskodækning
- giver erstatning, hvis der sker skade på dit hus f.eks. ved storm, et sprunget vandrør, påkørsel eller indbrud/hærværk. 

Svampedækning inkl. råd
- er en god ide. Opdager du et svampeangreb i tagspærene, kan det blive en meget bekostelig affære til mange tusinde kroner. Her er det godt med en svampedækning. Er der ikke tale om svamp, men om råd, skal du have udvidet husforsikringen med råddækning - ellers må du selv betale. 

Glas- og kummedækning
- sikrer dig erstatning, hvis du får ødelagt f.eks. en termorude eller et toilet. Det gælder også, når det er dig selv, der forårsager skaden. 

Kosmetiske forskelle
Glas- og kummedækningen samt rørskadedækningen dækker også kosmetiske forskelle mellem erstattede og beskadigede fliser, klinker, glas og sanitet. Det er dog en forudsætning, at det er umuligt at skaffe identiske materialer. 

Rørskadedækning
- giver erstatning, hvis du opdager pludseligt, at dit badeværelsesgulv buer, og det er fugtigt. Den tilkaldte håndværker konstaterer, at der siver vand ud fra et gulv under gulvet. Gulvet må brydes op og rørene bliver skiftet. En sådan skade kan nemt løbe op i mange penge. Husforsikringen betaler, fordi der er valgt rørskadedækning. 

Stikledningsdækning
- for rør og kabler, der fører til huset, er en god ide. Disse er normalt nedgravet, og hvis der sker brud, kan der være store udgifter til lokalisering af bruddet, opgravning og reetablering af f.eks. haveanlæg. Hvis du sammenligner vores Husforsikring med andre, skal du lægge mærke til: - Er der svampedækning inkl. råd? 
- Er der begrænsning for egenbetaling ved skade på rør og stikledninger? 
- Er stikledningerne dækket helt ud til hovedledningen? 
- Er der dækning for kosmetiske forskelle? 

Læs folderen her


Ejerskifteforsikring

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

Ejerskifteforsikringen omfatter bygninger på ejendommen, der er nævnt i tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten og dækker: 

- Skader og fysiske forhold, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. 
- Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer i og under de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved disse installationer. 
- Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved disse installationer. 

Hårde hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de er fastmonteret og udgør en del af den undersøgte bygning

Hvad omfatter tilstandsrapporten?
- Synlige fejl og mangler på bygningen. 
- En vurdering af restlevetiden på husets tag. 
- En generel relevant beskrivelse af hustypen. 

Hvad omfatter elinstallationsrapporten?
- Synlige fejl og mangler på bygningens elinstallationer. 

10 gode råd, når du køber/har købt hus:
- Få råd og vejledning omkring ejerskifteforsikring via din boligrådgiver. 
- Du skal sikre dig, at der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. 
- Der skal foreligge skriftligt tilbud på en ejerskifteforsikring. 
- Accepter ejerskifteforsikringen inden du får overdraget nøglerne. 
- Du skal sikre dig alle nøgle fra sælger til ejendommen, eller evt. få omlagt låsen. 
- Undersøg hvilke regler, der gælder i grundejerforeningen. 
- Kontakt konsulenten, der har udfærdiget henholdsvis tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og spørg til, hvordan de eventuelle anmærkninger i rapporten kan udbedres. 
- Tag billeder af ejendommen, når der skrives under på købsaftalen, både inde og ude. Så er det ikke svært f.eks. at bevise, at sælger har fjernet en værdifuld plante på grunden. 
- Benyt altid autoriserede håndværkere, når der skal foretages større om- eller tilbygninger. 
- Eventuelle forbehold på huspolicen kan fjernes ved at udbedre skaderne. 

Læs folderen her


Rejseplus

RejsePlus dækker ekstra i forhold til verdensrejsedækningen – både før og under selve ferierejsen. Ligesom verdensrejsedækningen omfatter den alle familiens private ferierejser af op til 60 dages varighed i hele verden inkl. Danmark. Den indeholder følgende: 

- Afbestillingsdækning
- Aktiv ferie
- Akut tandbehandling
- Selvrisikodækning ved skade på lejet bil
- Krisehjælp til pårørende i hjemlandet

Hvis du er så uheldig, at du bliver nødt til at aflyse din rejse pga. alvorlig sygdom eller dødsfald hos dig selv eller i den nærmeste familie, sikrer afbestillingsdækningen dig mulighed for at få erstattet rejsens pris. Aktiv ferie giver erstatning for ødelagte rejsedøgn, hvis du efter den lokale læges ordination ikke kan deltage i planlagte aktiviteter f.eks. skiløb eller golf pga. knoglebrud, forvridning, forstuvning eller lign. 

Se mere her


Lønsikring

Lønsikring kan hjælpe dig økonomisk, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Det er en mulighed for at supplere dine dagpenge med op til 80 % af din bruttoløn, hvis du mister dit job. Særlige fordele ved Lønsikring: 

- Du får op til 80 % af din tidligere bruttoløn i op til 12 måneder
- De penge du får fra Lønsikring, skal ikke modregnes i dine dagpenge
- Du kan trække dine indbetalinger til Lønsikring fra i skat
- Privatsikring betaler dine øvrige forsikringer hos Privatsikring, hvis de står til betaling, mens du får udbetalt Lønsikring

Sådan fungerer Lønsikring
Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og har tegnet en Lønsikring udbetales erstatningen månedsvis bagud. Du kan få udbetalt erstatning i op til 12 måneder. 

Den månedlige erstatning kan udgøre op til 80 % af din bruttoløn, mens du er i arbejde. Beløbet afhænger af det valg, du har truffet i forbindelse med tegning af forsikringen, og vil fremgå af din forsikringspolice. 

Se mere her


Personforsikring

Personforsikring er en fællesbetegnelse for livs-, ulykkes- og sygeforsikringer. Personforsikringer sikrer mod indtægtstab ved en forsikringsbegivenhedens indtræden.


Livslang pension

Når du står midt i livet med familie og ikke mindst børn, har du et stort ansvar for fremtiden - ikke mindst økonomisk - og du ønsker sikkert som de fleste at sikre familien, hvis du selv falder bort. 

En gruppelivsforsikring er den billigste måde at sikre familien på. Og gruppeliv er mere end en livsforsikring.

Gruppeliv sikrer dig også i det tilfælde, hvor du varigt mister 2/3 af din erhvervsevne - uanset om det er som følge af en ulykke eller sygdom. 

Hvad med skatten, hvis forsikringssummen kommer til udbetaling?
Ved oprettelsen af gruppelivsforsikringen skal du vælge, om præmieindbetalingerne skal være fradragsberettigede eller ej. Vælger du, at de skal være fradragsberettigede, gælder følgende: 

Trækkes præmien på din rate- eller kapitalpension, skal der betales en afgift på 40% af forsikringssummen, hvad enten den udbetales til dig eller dine efterladte. 

Denne grænse reguleres hvert år. Trækkes præmien ikke på en pensionsopsparingskonto, er forsikringssummen afgiftsfri, bortset fra eventuel boafgift. 

Ved dødsfald udbetales forsikringssummen til "nærmeste pårørende", med mindre andet er aftalt skiftligt med AP Pension via sparekasssen. 

Se mere her.


Kundeforsikring - Lån og Kredit

Tryghed er i høj grad at vide, at din familie er sikret økonomisk, hvis du selv falder bort eller bliver ramt af en ulykke. 

En gruppelivsforsikring er den billigste måde, du kan sikre din familie på. 

Hvis forsikringen kommer til udbetaling
Kommer forsikringssummen til udbetaling, og har du restgæld på lån eller kassekredit i Fanø Sparekasse, anvendes forsikringssummen til at indfri restgælden. Hvis forsikringssummen er større end den eventuelle restgæld, udbetales det overskydende beløb til dig (ved invaliditet) eller dine nærmeste pårørende (ved dødsfald), med mindre andet er skiftligt aftalt med Fanø Sparekasse og AP Pension. 

Det er også muligt at oprette gruppelivsforsikringen som en krydslivsforsikring, det kan du høre nærmere om i Fanø Sparekasse. 

Fornuften i at sikre hinanden
Krydsliv kan være en god måde at sikre ægtefællen/samleveren på, hvis det kan få økonomien til at hænge sammen, ved at gælden kan mindskes, eller der er flere penge til afdragene, når forsikringssummen udbetales. 

Se mere her


Livsforsikring

Læs mere her 


Visse kritiske sygdomme

Vores levevis er i dag en medvirkende årsag til sygdomme, der forringer livskvaliteten. 

Hver tredje dansker vil i løbet af deres liv få konstateret en eller anden form for kræft, ca. 10.000 rammes af et slagtilfælde, og det skønnes, at over 20.000 mennesker hvert år får et hjertetilfælde. En del af disse mennesker vil overleve og få en eller anden form for medicinsk behandling. 

Derfor er det vigtigt, at man ikke alene er forsikret ved dødsfald, men at man også er forsikret, hvis man rammes af en kritisk sygdom. 

Hvordan sikrer du dig ved visse kritiske sygdomme?
I Fanø Sparekasse tilbyder vi dig en forsikring til dit barn ved visse kritiske sygdomme. Det giver tryghed at vide, at man er forsikret med en kontant sum, hvis man skulle blive ramt af en alvorlig sygdom. 

Udbetaling af forsikringssummen, som er skattefri, giver mulighed for, at du kan søge privat speciallægebehandling, at du kan komme på rekreation, eller at du kan anskaffe særlige hjælpemidler. 

Du kan også anvende forsikringssummen til at betale eventuel gæld. Men vil du hellere ud at rejse, eller har du andre ønsker, du gerne vil realisere, har du også mulighed for det. Der stilles ikke krav om, hvordan forsikringssummen skal anvendes. 

Hvem kan tegne forsikring ved visse kritiske sygdomme?
Er du endnu ikke fyldt 60 år, og er du kunde i Fanø Sparekasse, kan du tegne forsikring ved visse kritiske sygdomme. 

Det er nemt og enkelt at tegne forsikringen. Du henvender dig blot i Fanø Sparekasse og får en helbredserklæring, som du udfylder. Resten tager vi os af. Forsikringen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdato i din begæring, hvis forsikringen på baggrund af dine oplysninger kan antages. 

Dækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 67 år. Se mere her

Kritisk sygdom - børn
Mange voksne har i dag en forsikring, der kommer til udbetaling, hvis de får stillet en diagnose på en kritisk sygdom. Det giver tryghed at vide, at man er forsikret med en kontant sum, hvis man skulle blive ramt af en alvorlig sygdom. 

Desværre rammes nogle børn også af alvorlig sygdom. Derfor er det vigtigt, at der også er en forsikring, der dækker barnet. 

Hvordan sikrer du dit barn ved Visse kritiske sygdomme?
I Fanø Sparekasse tilbyder vi dig en forsikring til dit barn ved Visse kritiske sygdomme. Det giver tryghed at vide, at der kommer en kontant sum, hvis barnet rammes af alvorlig sygdom. 

Udbetaling af forsikringssummen, som er skattefri, giver mulighed for, at man kan søge speciallæge behandling til barnet, at man kan betale sig fra hjælp til praktiske ting i hjemmet eller at der kan anskaffes særlige hjælpemidler. 

Der stilles ikke krav om, hvordan forsikringssummen skal anvendes. Vil familien hellere ud at rejse, eller er der andre ønsker, du og dit barn gerne vil have realiseret, er der også mulighed for det. 

Hvem kan tegne en forsikring ved Visse kritiske sygdomme til børn?
Forældre, der er kunde i Fanø Sparekasse, kan tegne forsikringen til børn, der endnu ikke er fyldt 18 år. 

Det er nemt og enkelt. Du henvender dig blot i Fanø Sparekasse og får en helbredserklæring, som du udfylder for dit barn. Resten tager vi os af. 

Forsikringen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdato i din begæring, hvis forsikringen på baggrund af dine oplysninger om dit barn kan antages. 

Dækningen ophører ved udgang af det kalenderår, hvori barnet fylder 18 år. 

Visse kritiske sygdomme - voksen
Visse kritiske sygdomme - børn


Tab af erhvervsevne - TOP

Penge er ikke alt; men de kan gøre livet lettere. 

Ulykke og sygdom kan ramme os alle, og for nogen betyder det, at man mister sin erhvervsevne og dermed sin indkomst. 

I de fleste familier skal der to indtægter til, for at livet kan fortsætte som før sygdom eller ulykke ramte en. Derfor er det klogt at sørge for at have en vis økonomisk sikkerhed. 

Hvordan kan du sikre din indkomst?
I Fanø Sparekasse tilbyder vi dig en gruppeinvaliderenteforsikring, der sammen med din pensionsopsparing og en eventuel livsforsikring kan være tryghedsparaplyen for dig og din familie. 

Hvad dækker gruppeinvaliderente - og hvad koster det?
Når du tegner en gruppeinvaliderente i én af de viste grupper, er du sikret den årlige udbetaling, hvis du mister 2/3 af din erhvervsevne, hvad enten det skyldes sygdom eller en ulykke. 

Mister du mellem 1/2 og 2/3 af din erhvervsevne, er du sikret halvdelen af den årlige udbetaling. Beløbet udbetales månedligt forud med 1/12 af det årlige beløb. Det udbetales, når erhvervsudygtigheden har varet i 3 måneder. Den årlige præmie hæves på din kapital- eller ratepensionskonto. (se satser i folderen) 

Hvem kan oprette gruppeinvaliderente?
Er du endnu ikke fyldt 51 år, og har du en kapital- eller ratepensionsopspar ing i Fanø Sparekasse, kan du oprette gruppeinvaliderente. Du må dog ikke være beskæftiget i særligt farefuldt erhverv. 

Det er enkelt og nemt at oprette en gruppeinvaliderente. Du henvender dig blot i Fanø Sparekasse og får en helbredserklæring, som du udfylder. Resten tager vi os af. Forsikringen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdato på din begæring, hvis forsikringen på baggrund af dine oplysninger kan antages. 

Du har mulighed for at vælge, om dækningen på din forsikring skal ophøre ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år, eller det år, hvori du fylder 65 år. Dækningen ophører desuden, hvis din pensionskonto flyttes eller ophører. 

Hvis gruppeinvaliderenten kommer til udbetaling
De løbende, månedlige udbetalinger beskattes som almindelig, personlig indkomst. Der gives hel eller halv præmiefritagelse, hvis gruppeinvaliderenten kommer til udbetaling på grund af varig nedsættelse af erhvervsevnen. Udbetalingen ophører ved det fyldte 60. eller 65. år, eller hvis den forsikrede dør. Genvindes erhvervsevnen, ophører udbetalingen ligeledes, og præmiebetalingen genoptages. 

Tab af erhvervsevne, TOP - læs mere her


Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne er en gruppeforsikring, der kan give dig en vis økonomisk sikkerhed, hvis du mister din erhvervsevne. 

Hvad dækker gruppeforsikringen ved tab af erhvervsevne?
Når du tegner en gruppeforsikring - tab af erhvervsevne (GRTAE), er du sikret en årlig udbetaling, hvis du som følge af sygdom eller ulykke mister 2/3 eller mere af din erhvervsevne. Mister du mellem 1/2 og 2/3 af erhvervsevnen, er du sikret halvdelen af den årlige udbetaling. Beløbet udbetales månedligt forud med 1/12 af det årlige beløb. Udbetalingen påbegyndes, når sygdommen har varet i 12 måneder. Den præmie, du skal betale for forsikringen, afhænger af hvilket erhverv, du er beskæftiget i, og hvad din stilling er. 

Hvem kan tegne gruppeforsikringen ved tab af erhvervsevne?
Er du endnu ikke fyldt 60 år, og har du en rate- eller kapitalpensionsopsparing i Fanø Sparekasse, kan du oprette gruppeforsikringen - tab af erhvervsevne (GRTAE). 

Det er enkelt og nemt, du henvender dig bare i Fanø Sparekasse og får en helbredserklæring, som du udfylder, hvis du ønsker dækning i gruppe 1-4. Ønsker du højere dækning (gruppe 5 og 6), skal der også udfyldes en helbredsattest hos lægen. Forsikringen træder i kraft den dato, du har anført på begæringen, hvis forsikringen på baggrund af dine oplysninger kan antages af Topdanmark. De fuldstændige regler for forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelserne. 

Du har mulighed for at vælge, om dækningen på din forsikring skal ophøre ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år, eller det år hvori du fylder 65 år. Dækningen ophører desuden, hvis din pensionskonto flyttes eller opgøres. 

Hvis forsikringen kommer til udbetaling
De løbende, månedlige udbetalinger beskattes som almindelig, personlig indkomst. Udbetalingen ophører ved det fyldte 60. eller 65. år, eller hvis forsikrede dør forinden. De fuldstændige regler for forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelserne. 

Tab af erhvervsevne - læs mere her


Livslang indtægt til børn

Vi ønsker alle det bedste for vores børn. Vi ønsker, at de som voksne må få et godt liv med et arbejde, der interesserer dem, og som giver dem en indkomst, der gør det muligt at leve et godt liv. 

Desværre er der børn, der bliver alvorligt syge eller kommer ud for en ulykke, der betyder, at de aldrig bliver i stand til at komme ud i arbejdslivet. De vil være henvist til at leve af offentlige ydelser, hvis ikke deres forældre har sikret dem i tide. 

Hvordan kan du sikre dit barn?
I Fanø Sparekasse giver vi dig mulighed for at tegne en forsikring, der sikrer dit barn en livsvarig, årlig ydelse, hvis barnet på grund af sygdom eller ulykke mister den generelle erhvervsevne. 

Hvem kan forsikres, og hvordan oprettes forsikringen?
Personer under 18 år med fuld førlighed, der efter AP Pension's skøn kan præstere tilfredsstillende helbredsoplysninger, kan forsikres med en gruppeinvalidrente for børn. Den person, der på tegningstidspunktet har forældremyndigheden, og som er kunde i Fanø Sparekasse, udfylder helbredsoplysningerne og begæringen. 

Det er nemt og enkelt at tegne gruppeinvalidrente til børn. Du henvender dig blot i Fanø Sparekasse og får en helbredserklæring, som du udfylder for dit barn. Resten tager vi os af. 

Forsikringen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdato, hvis forsikringen på den baggrund af dine oplysninger kan antages. 

Se mere her


Børnepakke

Læs folder her


Sundhedsforsikring

For de fleste af os har det stor betydning at kunne blive behandlet hurtigt, hvis vi bliver syge. 

Nu har du mulighed for at sikre dig hurtig behandling på privathospitaler og dermed undgå ventetider i det offentlige system, så du hurtigt kan vende tilbage til dit normale liv. 

Hvad dækker Sundhedssikring?
Nedenfor har vi anført nogle af de fordele, der er i forsikringen. De fuldstændige regler for forsikringen, kan du læse i betingelserne, som du kan få udleveret i Fanø Sparekasse: 

- Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med behandling af sygdom, herunder undersøgelse, operation og hermed direkte forbundne udgifter på offentlig danske sygehuse, hvor det offentlige kræver egenbetaling, og på private hospitaler/klinikker i Europa, forudsat at behandlingen er lægelig godkendt - dog skal du efter lægelig vurdering kunne få det væsentligt og varigt bedre efter behandling. 

- Du kan få betalt udgifter for op til 1.888.000 kr. (2015) pr. kalenderår. 

- Til behandling af den samme sygdomslidelse, eller lidelser, der direkte eller indirekte har sammenhæng hermed, kan der i alt i hele forsikringstiden maksimalt betales tre gange 944.000 kr. i tre forskellige kalenderår, eller i alt 2.832.000 kr. (2015). Samme begrænsning gælder behandling af den samme ulykke. 

- Der er ingen begrænsning af, hvor meget du får betalt for behandling af forskellige sygdomme, ud over det årlige maksimumbeløb. 

- Du får betalt de udgifter, som det offentlige og Sygesikringen Danmark ikke dækker, hvis de er nødvendige og rimelige i forhold til det forventede resultat. 

- Du betaler ikke skat af de penge, der udbetales, og du får ikke fradrag for indbetalingerne. Hvis præmien indbetales af din arbejdsgiver, skal præmien dog tillægges din skattepligtige indkomst. 

- Du skal normalt først have Topdanmarks skriftlige godkendelse for en behandling, men i visse akutte tilfælde kan du uden videre begynde behandlingen. 

- Via døgnbemandet alarmcentral kan Topdanmark anvise et egnet behandlingssted i Europa. Samme dag som lidelsen anerkendes som dækningsberettiget, garanteres det, at forsikrede kontaktes med henblik på behandling. 

- Drejer det sig om akut psykologisk krisehjælp, bliver forsikrede senest to timer efter henvendelse til Topdanmark, kontaktet af en autoriseret psykolog. 

- Forsikrede er berettiget til at få den første personlige konsultation senest 24 timer efter den telefoniske henvendelse til Topdanmark, eller efter hjemkomsten til Danmark. 

Hvem kan tegne forsikringen - og hvad koster det?
Du kan tegne forsikringen, når du er mellem 18 og 65 år og er kunde i Fanø Sparekasse. Tegner både du og din ægtefælle/samlever Sundhedssikring, kan jeres hjemmeboende børn under 18 år medforsikres gratis. 
Hvis kun du selv tegner Sundhedssikring, kan du medforsikre samtlige hjemmeboende børn under 18 år for 1.413 kr. pr. år (2013). 

Du skal ikke give helbredsoplysninger ved tegning, det er ikke nødvendigt. Til gengæld skal du give de oplysninger - samt tilladelse til, at Topdanmark indhenter de lægelige oplysninger - som Topdanmark har brug for, hvis du bliver syg. Bl.a. skal du oplyse, om du har tegnet lignende forsikringer andetsteds. 

Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori du fylder 65 år. 

Se mere her


Økonomiforsikring

Læs mere her 


Børnerente

Vore børn er det kostbareste, vi har, og vi tilrettelægger vores tilværelse, så vi på alle måder kan give dem den bedste start i livet. 

Under hele deres opvækst har de brug for os - også økonomisk. Det er ikke gratis at have børn. 

Hvis det værste skulle ske, at du falder bort, før dit barn er blevet voksent og kan tage vare på sig selv, er det vigtigt, at du har sikret fremtiden. 

Hvordan kan du sikre dit barn - og hvad koster det?
Er du kunde i Fanø Sparekasse, er du mellem 18 og 60 år, og har du en rate- eller kapitalpensionskonto, kan du tegne GruppeBørnerenteForsikring. Det er en forsikring, der kommer til udbetaling med årlige, løbende udbetalinger indtil barnet fylder 21 år, hvis du dør, inden du er fyldt 60 år. 

Den årlige udbetaling på GruppeBørnerenteForsikring er for 2015 31.200 kr. og den årlige præmie er 789 kr. Præmie og forsikringsydelse reguleres hvert år. 

Familien
Vi lever i dag i en tid, hvor der i mange familier er både dine, mine og vores børn. Du kan naturligvis sikre alle de børn, der er i familien. 

De fleste familier har to forsørgere, og derfor bør begge tegne børnerenter til familiens børn. 

Se mere her


Erhvervslivsforsikring

Fanø Sparekasse giver mulighed for at tegne livsforsikring til selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedens nøglepersoner. Det er også muligt at tegne erhvervslivsforsikring for at sikre kompagnoner. 

Hvad dækker erhvervslivsforsikring - og hvad koster det?
I det viste skema kan du se hvilke muligheder, der er for dækning, og hvad det koster (se folderen). 

Forsikringen kommer til udbetaling, hvis forsikrede dør som følge af sygdom eller ulykke inden udgangen af det kalenderår, hvori forsikrede fylder 60 år. 

Forsikringen kan oprettes med virksomheden som forsikringstager, det vil sige virksomheden betaler præmien, og kommer forsikringen til udbetaling, udbetales den til virksomheden. 

Hvornår ophører dækningen?
Dækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvori forsikrede fylder 60 år. Dækningen ophører ligeledes, hvis præmieindbetalingen ophører, eller engagementet med Fanø Sparekasse bortfalder. 

Hvis forsikringen kommer til udbetaling?
Kommer forsikringen til udbetaling, anvendes forsikringen til at indfri forsikringstagers gæld i Fanø Sparekasse. Hvis forsikringssummen er større end den eventuelle restgæld, udbetales det overskydende beløb til forsikringstageren (virksomheden). Er forsikrede og forsikringstager den samme person, udbetales det overskydende beløb til nærmeste pårørende, med mindre andet et aftalt. 

Er forsikringen tegnet med en kompagnon som forsikringstager, udbetales forsikringen til denne. 

Hvem kan tegne erhvervslivsforsikring og hvordan?
Selvstændige erhvervsdrivende, nøglepersoner i en virksomhed og kompagnoner, der endnu ikke er fyldt 60 år kan forsikres i denne ordning, forudsat der er et kundeforhold i Fanø Sparekasse. 

Når der skal oprettes Erhvervslivsforsikring, skal der udfyldes en begæring og helbredserklæring, hvis den ønskede dækning er maksimalt 2.000.000 kr. Ønskes en højere dækning (modul 5 og modul 6), skal der også udfyldes en helbredsattest. Denne attest skal udfyldes af lægen. 

Du kan få både begæring, helbredserklæring og helbredsattest udleveret i Fanø Sparekasse. 

Hvis dine helbredsoplysninger efter Topdanmarks skøn er tilfredsstillende, træder forsikringen i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdato på din begæring. 

Se mere her