Forening

For at foreningen kan blive oprettet i vores system, skal vi have nedenstående tilsendt:
* Vedtægter
* Legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Kopi af sygesikring og kørekort (alternativt pas)
* Referat fra generalforsamlingen som påført med navn, samt underskrevet af formand og dirigent.
* Konstituering. Det er vigtigt at alle bestyrelsesmedlemmers navne, funktion i bestyrelsen, samt underskrift er påført.
* Information fuldmagt til konto, hvem skal have netbank adgang m.m.
* Bestyrelsesoversigt med navn, tlf. adresse og funktion i bestyrelsen (eks. kasser)

Ovenstående sendes digitalt over mail eller netbank.
I gebyrfolderen kan priserne for oprettelser, ændringer m.m. ses - se folderen her

Foreningskonto
Vær opmærksom på, at I som forening får anført, hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal have fuldmagt til kontoen.
Der er mulighed for oprettelse af fuldmagter til flere bestyrelsesmedlemmer.

Netbankaftale

Der kan ligeledes etableres adgang til kontoen via Portalbank til en eller flere medlemmer fra bestyrelsen. 
Der er mange muligheder for opsætningen heraf. Nedenfor ses et par eksempler, ønsker en anden kombination er I velkomne til at skrive det i en mail så kigger vi på det.

Et par eksempler:

1) Formand og kasserer skal have netbankadgang og have fuld visning og disponering

2) Formand og kasserer skal have netbanksadgang med fuldvisning og disponering, med to i forening.
Dvs. lægger formanden noget ind til betaling skal kasseren godkende det før det bliver gennemført -og omvendt.

3) Nogle får fuldvisning og disponering, andre får kik-adgang/fuldvisning og ingen disponering.


Bestyrelsesskifte
Ved bestyrelsesskifte indleveres referat af sidste bestyrelsesmøde, samt dokumentation for dem, der skal være tegnings- berettiget i foreningen.