Erhverv

 

Forretningskonto

Dette er din daglige konto som erhvervsdrivende. Det er her, at dine primære ind- og udbetalinger føres.


Foreningskonto

Foreningskontoen er, som navnet siger, beregnet til foreninger, hvad enten der er tale om små eller store foreninger. 

Vær opmærksom på, at I som forening får anført, hvem der skal have fuldmagt til kontoen. Ved bestyrelsesskifte indleveres referat af sidste møde samt dokumentation for dem, der skal være tegningsberettigede.


Erhvervslån

Skal produktionen udvides, er der brug for nyt udstyr eller lignende, så kan det være nødvendigt at låne nogle penge. 

Her tilbyder Fanø Sparekasse Erhvervslån til formålet.


Forretningskredit

Likviditeten kan som erhvervsdrivende til tider være svingende - og du har som firma selv regninger, der skal betales. 

Her kan en Forretningskredit være løsningen for dig til at kompensere for udsvingene.


Forening

Dannelse af en forening kan være en god måde at starte nye tiltag op på for lokalområdet. 

I menuen kan du se, hvordan I opretter en forening hos os - og hvad der skal ske, når der bliver lavet om i bestyrelsen.


Oprettelse af forening

For at at blive oprettet i vores system, skal vi have vedtægterne og referatet fra generalforsamlingen - og der skal indleveres legitimation på dem, der skal have tilknytning til kontoen. 

Der er mulighed for oprettelse af fuldmagter til flere bestyrelsesmedlemmer - og der kan ligeledes etableres adgang til kontoen via Portalbank til en eller flere medlemmer fra bestyrelsen. 

Adgang til Portalbank giver et større overblik over kontobevægelserne og det løbende regnskab - og er dermed et godt værktøj til kasseren.


Skift i bestyrelsen

For at ændre vores fortegnelse af hvem, der har adgang til foreningen, skal vi have en kopi af vedtægterne samt af referatet fra generalforsamlingen. Derudover skal der indleveres legitimation på de nye bestyrelsesmedlemmer, der skal have tilknytning/adgang til kontoen.


Erhvervsforsikring

Erhvervs- og privatforsikring
På erhvervsområdet formidler Fanø Sparekasse kontakt til Codan Forsikring, der er et anerkendt selskab med specialister på de forskellige erhvervssegmenter, hvilket sikrer en optimal rådgivning inden for netop din branche. 

Dine private forsikringer gennemgår vi også gerne uforpligtende. Vore rådgivere er veluddannede indenfor forsikring, og deres kendskab til kunderne og deres ønsker gør det muligt at sammensætte forsikringerne, så de passer til netop den enkeltes behov. 

Forsikring af helbredet via pensionsopsparingen er en meget attraktiv form for økonomisk sikring af familien. 

Pensionsopsparing er i dag ikke alene en opsparing til alderdommen, men i høj grad en økonomisk fordelagtig sikring af familien i forbindelse med tab af erhvervsevne, død eller ulykke. 

Netbanksforsikringer til erhvervskunder
Det er muligt at tegne en forsikring mod tab i forbindelse med portalbanksindbrud. Forsikringen er relevant for mindre og større virksomheder og kan tegnes for under 700 kr. årligt. 

Der findes flere forsikringer på markedet. To af løsningerne giver dig mulighed for at tegne forsikringen online med adgang til forsikringsvilkår. Læs mere om de to forsikringer her: 

Marsh/Chubb
Willis/CNA

Forsikringsmæglerne yder al forsikringsmæssig rådgivning, hvorfor der henvises hertil i forbindelse med tegning af forsikringen.


Kort

Fanø Sparekasse tilbyder en bred vifte af kort til dig som erhvervsdrivende. Om det er Dankort, Visa/Dankort eller et MasterCard. 

Se nærmere beskrivelse af de enkelte kort.


Betalingsservice

Tilmeld dine betalinger til automatisk betaling via betalingsservice. Derved sparer du tid og har færre papirer at holde styr på.


FI-Kort

Som erhverv og forening kan du komme ud for at skulle sende opkrævninger og regninger ud. 

Skal du have lavet FI- og girokort, så kontakt os - så hjælper vi dig på vej.


Lønsystem

Har du en forretning, der beskæftiger flere ansatte, er det nødvendigt at bruge tid på administration af løn, feriepenge og skat - og ikke mindst frister, som skal overholdes. 

Kontakt vores erhvervsrådgiver og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at spare tid med administration, sikre dig at tingene sker til tiden, og at du får tid til at koncentrere dig om det, du er god til.


Portalbank Erhverv

Portalbank til erhverv hjælper dig i dit daglige virke. Du kan følge med hele tiden og kan foretage handlinger uden for vores åbningstid. 

Et lille udvalg af funktionerne: 
- Se kontobevægelser
- Overfør penge
- Betal girokort
- Overfør til udlandet
- Se fremtidige betalinger
- Se FI-adviseringer
- Lav lønoverførsel

Bemærk: Betalinger gennemført efter 19:30 vil fungere som var de oprettet næste dag.